Собствениците и управителите на най-големите 25 фирми, производители на декоративни растения в България, учредяват на 3 февруари 2011 г. сдружение АПДРБ, за да защитава интересите на бизнеса в бранша.

През 2014 г. асоциацията създава Стандарт за Технически и качествени изисквания в производството и търговията на декоративни растения. В подготовката му се включиха утвърдени специалисти и производители на декоративни растения, членове на АПДРБ и научни работници от Лесотехническия Университет София. Стандартът е утвърден от Европейската асоциация за разсадникови стоки – ENA, както и е утвърден от Министъра на МЗХ и е публикуван на официалната страница на МЗХ.

През 2015 г. АПДРБ се присъединява към инициативата „Зеленият град“ (The Green city).

АПДРБ осъществява дейности в партньорство с Лесотехнически университет (ЛТУ), Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), Съюза на ландшафтните архитекти (СЛА), Министерство на земеделието и храните (МЗХ), Асоциацията на студентите по ландшафтна архитектура и др.

Асоциацията си е поставила и има амбициите да изпълнява стратегически задачи за бранша по отношение на Стандартизация и Сертификация, промени в законодателство и нормативни документи, изграждане на имидж чрез свое национално изложение (Грийн Фетс), инициативи в национални и международни форуми.

Една от най-важните цели на АПДРБ е да насърчава диалога между професионалистите, институциите и обществото, за да може производството на декоративни растения в България да се развива и да се осигурят по-добри условия за българските разсадници.

 

 

Устав на АПДРБ