Преместваема декоративна дървесно храстова група, 2015 г.Още…