Промоционалната програма „Зелени градове за устойчива Европа“ ще се реализира в период от 3 години (2018-2020) и е финансиран от Изпълнителната агенциия за потребители, здраве, земеделие и храни (CHAFEA) на Европейската комисия

Проектът „Зелени градове за устойчива Европа“ е промоционална B2B (business to business) кампания, която е таргетирана към професионалисти, които играят решаваща роля в планирането на града, зелената инфраструктура и ландшафтната архитектура и е фокусиран върху масовия пазар. Проектът ще даде инструменти и техническа подготовка на вземащите решения и политиците да разпространят посланието на зелените градове за устойчива Европа към гражданите. Основните дейности по кампанията са огранизиране на конференции, семинарии и B2B срещи, изграждане и поддържане на разширен уебсайт (http://www.thegreencity.eu) и дейности по връзки с обществеността. Основната цел на кампанията „Зелени градове“ е да повиши осведомеността на обществото за множеството ползи от използването на живи растения в градовете, както за гражданите, така и за околната среда.

Водеща организация на проекта е Европейската асоциация на декоративните разсадници (Euroepan Nurserystock Association, ENA) със седем партньора от 7 различни европейски страни: AVBS-VLAM от Белгия, АПДРБ (Асоциация на производителите на декоративни растения в България) от България, BdB от Германия, Val’hor от Франция, HTA от Великобритания и Anthos-LTO-‘De Groene Stad’ от Холандия.