Покана за провеждане на Общо събрание на членовете на Асоциацията на производителите на декоративни растения в България – февруари 2022

На основание чл. 45 от устава на АПДРБ управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 19.02.2022 г. (събота) с начален час 10:00 ч. в хотел „Премиер“, Велико Търново, ул. Сава Пенев 1.

Събранието ще протече при следния дневен ред: 

 1. Отчет за дейността на Сдружението за 2021 г.:
 • Отчет за заседанията на УС, присъствие и активност на членовете
 • Финансов отчет
 • Комуникация с МЗХГ и НС
 • ENA: общо събрание януари 2022 + дейности на работната група за привличане на млади хора в сектора
 • Дейности по програма „Повече зелени градове“
 1. Предстоящи дейности за 2022 г.:
 • Инструменти за финансиране на група от фирми производители – обсъждане. Онлайн борса.
 • Дейности в сътрудничество с общини.
 • Дейности по програма „Повече зелени градове“
 1. Прием  на нови членове
 2. Други

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие.

При липсва на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 46, ал. 1 от устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе същия ден в 14:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *