Общо събрание на членовете на Асоциацията на производителите на декоративни растения в България 2021

Управителния съвет на АПДРБ на основание чл.45 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 28.02.2021г. (неделя) с начален час 10:00 ч. в Хотелски комплекс „Винпалас“ Арбанаси, гр. Велико Търново , което ще протече при следния дневен ред:

  1. Годишен отчет за дейността на АПДРБ през 2020г.
  2. Финансово състояния на АПДРБ – Доклад контролен отчет
  3. Приемане на годишния отчет на АПДРБ
  4. Спечелени промоционални програми – организация на работата
    1. Програма “Повече зелени градове за Европа“
    2. Програма „Мулти“ – възстановяване на пазара на декоративните растения
  5. Взаймодействие между фирмите в Асоциацията, програми за обучения ,  търговски правила и вътрешни интереси.
  6. Други

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие. При липсва на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 46, ал. 1 от Устава на Сдружението , Общото събрание ще се проведе същия ден в 11:00ч на същото място и при същия дневен ред.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *