Първото онлайн Общо събрание на ENA, проведено на 07.02.2020г.

Кризата, причинена от пандемията на коронавирус, беше една от основните теми на срещата. Г-н Хенк Райджмейкърс, Вицепрезидента, обясни на събранието непрекъснатото наблюдение на ефектите върху производството на декоративни растения, осъществено от членовете на ENA от март насам и взаймодействието с Европейската Kомисия. „ Сътрудничеството с международни организации като Areflh, Union Fleurs и Copa Cogeca за защита на зеления сектор, бяха един от малкото полезни странични ефекти от кризата, спомена г-н Райджмейкърс. Той насърчи държавите – членки на ENA
да търсят финансова подкрепа на национално ниво от фонда от следващо поколение на ЕС на стойност 750 милиарда евро и привества допълнителните мерки от страна на ЕК за участие в промоционални програми, което може да бъде от полза за сектора на декоративните растения през 2021г. Вицепрезидента също предложи опита и знанието на ENA за всички нейни членове, за да ги координира или подпомага с промоционалните програми.

Президентът на ENA – Ян-Дитер Брунс ръководи анализа на пазарната ситуация във всяка от страните участващи в срещата: Белгия, България, Дания, Финландия, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Унгария, Холандия, Полша, Португалия, Сърбия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, САЩ и Великобритания. Въпреки че секторът имаше седмици или месеци в някои държави, които са били наистина в трудна ситуация, поради пълното или частично блокиране на бизнеса, делегатите потвърдиха, че ситуацията се подобрява. Президентът Брунс със своя непоколебим оптимизъм насърчи европейските разсадници да не се откажат в тези тежки времена, особено в страните с по-големи затруднения. Той посочи, че
най-лошото от кризата, причинена от COVID-19, вече приключи и показа своята увереност, че през следващия сезон растително потребление ще се увеличи в повечето европейски страни.

Президентът показа своя ентусиазмъм с новата промоционална програма „Повече зелени градове за Европа“. Организациите членки на ENA от тринадесет държави ще участват и финансират трите години на
промоционалната кампания, ако са одобрени от CHAFEA (Европейската комисия). „ Това е много амбициозна програма, която следва да се осъществи в 13 страни от ЕС, правейки я с европейско значение и за европейските разсадници; съсредоточавайки се върху създаване на осъзнатост, че използването на зелени, декоративни растения в публичното градско пространство има много положителни ефекти върху аспекти като въздух, климат, природа, устойчивост и благополучие“, заяви г-н Брунс.Стратегията и дейностите на B2B са в продължение на настоящия промоционален проект „Зелени градове за устойчива Европа“, финансиран от CHAFEA, който ще  приключи през декември 2020 г. Президентът на ENA добави, че „целта на
проектът е да се увеличат продажбите на декоративни растения в ЕС и програмата напълно да се обвърже с целите на Европейската Зелена сделка и Европейската стратегия за зелена инфраструктура. “ Разговори по фитосанитарни проблеми, като например изменения в Регламента на ЕС за Xylella или допълнителните фитосанитарните изисквания, които Обединеното кралство изисква към растенията, внесени от ЕС, също заеха
значително време на срещата и предизвикаха разгорещени дискусии. Мандатът на настоящия съвет на ENA изтича през тази година. Поради непредвидените обстоятелства, причинени от пандемията Covid-19, Съветът представи предложението да бъде преизбран и да бъдат проведени нови избори през лятото на 2021 г. в Германия. Общото събрание се съгласи за преизбирането на г-н Ян-Дитер Брунс за председател, г-н Хенк Рааймейкерс като заместник-председател и г-н Уили Де Нолф като касиер на
Европейската Асоциация за разсадниково производство. Въпреки че срещата беше проведена онлайн, президентът Брунс и вицепрезидентът Райджмейкърс бяха доволни от участието на членовете и се надяваха да може да се срещнат с всеки лично на следващото Общо събрание, за по-добро укрепване на връзките между европейските разсадници.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *