Европейската асоциация на декоративите разсадници (ENA) подписа договор за грант с Изпълнителната агенциия за потребители,+