Европейската асоциация на производителите на разсадникови стоки (ENA) е обезпокоена от първите установените заразени растения+

Запазена търговска марка, разработена благодарение на пилотен проект финансиран от Министерство на земеделието (Италия) и+