Две фракции на торф, Kekkila, фабрика за торф, 26.06.2017г.Още…