Снимка на участницитe в лятната среща на ENA, Kekkila, фабрика за торф, www.kekkilaprofessional.fi, 26.06.2017г.Още…