• Реклама

Стандарт в производството и търговията на декоративни растения в България

Утвърден стандарт в производството и търговията на декоративни растения в България

+

Зелени градoве за устойчива Европа

Промоционалната програма „Зелени градове за устойчива Европа“ ще се реализира в период от 3 години

Фестивал

Фестивал на зелените идеи  „За един по-зелен свят“, 2015 г., София