DSC_0496

Преместваема декоративна дървесно храстова група, 2015 г.+