aUL_2696

Съпътстваща изложба „Зеления град“, Мостът на въздишките, НДК, гр. София, 2015 г.+