Стандарт

В подготовката му се включиха утвърдени специалисти и производители на декоративни растения, членове на АПДРБ и научни работници от Лесотехническия Университет София. Стандартът е утвърден от Европейската асоциация за разсадникови стоки – ENA. Бихме искали да представим пред Вас предимствата, които предлага използването на Стандарта, да обменим мнения и препоръки за по-широкото му разпространение, ефективното му прилагане в практиката и подобряване на работната среда чрез установяване на единни правила в бранша.

Изтегли файл в PDF формат